Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών  διαθέτει  δέκα (10)  θέσεις φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος για την εκπαίδευσή τους μέσα από δραστηριότητες του Μουσείου. Θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές του 4ου έτους.

Συμμετοχή φοιτητών:

  • Διάρκεια 14 εβδομάδες
  • Οι φοιτητές συμμετέχουν ανά εξάμηνο, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο κάθε έτους.
  • Οφείλουν να έρχονται στο ΜΕΤ μία (1) ημέρα την εβδομάδα από τις 8.00-15.00.
  • Σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων π.χ περίπτωση μέτρων λόγω πανδημίας, οι συναντήσεις ή μέρος των δραστηριοτήτων πιθανά θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της δράσης.
  • Σε κάθε εξάμηνο μπορούν να συμμετάσχουν 10 φοιτητές  του Τμήματος. Σε περίπτωση επιπλέον θέσεων που θα προκύψουν, θα δοθεί δυνατότητα συμμετοχής και επιλαχόντων.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών:

  • Σεμινάριο εκπαίδευσης που περιλαμβάνει παρουσίαση του ΜΕΤ και των στόχων του και Βιωματική Εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρουσίαση προγραμμάτων και ανάλυση των στόχων τους και πειραματική υλοποίηση από τους φοιτητές.
  • Παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων και εξάσκηση.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

Πιστοποίηση συμμετοχής:

Οι φοιτητές εκτός από τη βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας θα λαμβάνουν και δίπλωμα εθελοντικής συμμετοχής στο ΜΕΤ που θα τους απονέμεται τον Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς στο πλαίσιο της Ημέρας εθελοντισμού.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 7/10/2022

Δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ:

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής  εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Υπεύθυνος της δράσης για το Τμήμα  Βιολογίας

Αδαμίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

ΜΕΤ_Πρόταση Συμμετοχής σε Παιδαγωγική επάρκεια φοιτητών_2022-2023 (ΘΕΜΑ 7ο)