Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κύκλος σεμιναρίων 2022 – 2023

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, 11:00 μ.μ.

Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

“Πολλαπλές πιέσεις στα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής”

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/91618549018?pwd=SnBwSjFvankzQlJGR0ZnTk95dE5VZz09
Meeting ID: 916 1854 9018
Passcode: 376263