Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει:

  • Διαδικτυακό Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 – 13:00, με θέμα:  “Οριζόντιες Δεξιότητες: 1) ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 2) λήψη αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα, 3) επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, 4) κριτική σκέψη, 5) συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, 6) ανάληψη πρωτοβουλιών, 7) οργανωτικότητα, 8) διαχείριση χρόνου.
    Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.
    Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Οι Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), είναι αναγκαίες τη σημερινή εποχή καθώς βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της ζωής τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι σύγχρονοι άνθρωποι και ειδικότερα οι νέοι καλούνται να εξοικειωθούν με τις οριζόντιες δεξιότητες, να τις καλλιεργήσουν  και να τις  αναδείξουν προκειμένου να πρωταγωνιστήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Στο εν λόγω εργαστήριο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των οριζόντιων δεξιοτήτων, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν  στην επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και να τις διαχωρίσουν από άλλα προσόντα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 – 12.00, με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ
    Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα αλλά και να γίνει αναφορά στην εξερεύνηση της σταδιοδρομίας, την αλλαγή σταδιοδρομίας και την προσωπική εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα παρουσιαστεί το κατεξοχήν εργαλείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την εύρεση μιας θέσης εργασίας, το βιογραφικό σημείωμα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν χρήσιμες συμβουλές προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον βιογραφικό σημείωμα. Επίσης, θα γίνει αναφορά στη συνοδευτική επιστολή. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες  θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.
  • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 – 13.00, με θέμα: «Ετοιμότητα Σταδιοδρομίας», για φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές/τριες και τους αποφοίτους στον τρόπο αναζήτησης εργασίας μέσω της δημιουργίας Ατομικού Σχεδίου Δράσης αλλά και της κατάλληλης προετοιμασίας τους σε σχέση με το βιογραφικό σημείωμα και τις τεχνικές μιας επιτυχημένης συνέντευξης. Οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν όποιες απορίες τους απασχολούν αναφορικά με την ανωτέρω θεματολογία και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου της καλλιέργειας των δεξιοτήτων στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.

Υπεύθυνος Έργου : Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π.,  email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr.

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος           «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος https://empedu.gov.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προιστ. του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο τηλέφωνο 2610 969662.