Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο https://synigorosfoititi.upatras.gr μπορείτε  να ανακτήσετε πληροφορίες που αφορούν στον θεσμό του Συνήγορου του Φοιτητή.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος