Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ήδη ή σκέφτονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ‘Πανίδα της Ελλάδας’, αφού εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, να εγγραφούν επίσης:

α) είτε στην Ομάδα Χρηστών με τίτλο “Συμμετέχοντες στο μάθημα ‘Πανίδα της Ελλάδας’- Εαρ.2023“, εφόσον έχουν αποφασίσει σίγουρα ότι θα παρακολουθήσουν το μάθημα,

β) είτε στην Ομάδα Χρηστών με τίτλο “Πιθανοί συμμετέχοντες στο μάθημα ‘Πανίδα της Ελλάδας’- Εαρ.2023“, εφόσον ενδιαφέρονται μεν να παρακολουθήσουν το μάθημα, αλλά δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα.

Θερμή παράκληση να γραφτείτε είτε στη μία ομάδα, είτε στην άλλη άμεσα και όχι αργότερα από την Τετάρτη, 22.02.2023, καθώς θα πρέπει άμεσα να έχω μία εικόνα συμμετεχόντων, ώστε να προσδιοριστεί το εκτιμώμενο κόστος της άσκησης υπαίθρου του μαθήματος.

Σας ενημερώνω επίσης ότι οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη, 22.03.2023. Ειδικά για αυτήν την Τετάρτη, λόγω έκτακτης συνάντησής μου στις 15:00, θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσουμε στις 12:00 αντί για τις 13:00, ενώ για τις επόμενες εβδομάδες, εκτός απροόπτου, το μάθημα θα ξεκινά στις 13:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η παρουσία σας, για λόγους που θα εξηγηθούν στην πρώτη παράδοσή μας, είναι υποχρεωτική.

Γ. Μήτσαινας