Εκλογικός κατάλογος προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 21-3-2023.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο (Αρχείο Excel)

Εκλογές για ανάδειξη φοιτητών στη Σ. Τμήματος -με Α.Μ. (1)