Στο πλαίσιο πλήρωσης: α) μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία: Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών», β) μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών», γ) μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων» και δ) μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Θηλαστικών», θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα (διαλέξεις) από τους υποψηφίους.

Οι διαλέξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ενώπιον φοιτητικού ακροατηρίου και όσων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος επιθυμούν στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας (Αιθ. 005, ισόγειο Τμήματος).

Η συμμετοχή στη διαδικασία είναι πολύ σημαντική για το Τμήμα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της διάλεξης από τους υποψηφίους θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια για την αξιολόγησή τους, τα οποία θα συμπληρωθούν από τους φοιτητές.

ΤΟΠΟΣ: Αίθουσα Σεμιναρίων, Τμήμα Βιολογίας (005, ισόγειο Τμήματος).

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

α) «Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών»

β) «Φωτοαναστολή και Φωτοπροστασία στα φυτά σε συνθήκες καταπόνησης»

γ) «Φυσιολογικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί λειτουργίας ζωικών οργανισμών: από το κύτταρο, στο σύστημα και τον οργανισμό»

δ) «Προτεραιότητες στη διατήρηση των Θηλαστικών της Ελλάδας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΑ:  11.30 – 12.15 :    Δημητριάδου Σύλβια   [(γ) θέμα]

ΩΡΑ:  12.15 – 13.00 :    Σώκος Χρήστος [(δ) θέμα]

ΩΡΑ:  13.45 – 14.30 :    Γιαννακοπούλου Ευγενία [(α) θέμα]

ΩΡΑ:  14.30 – 15.15 :                      »                      [(β) θέμα]

ΩΡΑ:  15.15 – 16.00 :                      »                      [(γ) θέμα]

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τριάντα (30) λεπτά και 5 – 10 λεπτά για ερωτήσεις