Παρακαλούνται οι φοιτητές (-τριες) που ενδιαφέρονται για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας να προσέλθουν στο γραφείο μου Β/Μ 209 (καθημερινά από 09:00 έως 17:00).

Ευχαριστώ,

Δημήτρης Βλαστός

Αναπλ. Καθηγητής