Ημερομηνία: 18/11/2022

Πρακτικό στην υπ’ αριθμ. 6/18/11/2022 συνέλευση του Τμήματος.

Απόφαση/ψήφισμα της συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που καταγγέλθηκαν από υποψηφίους Διδάκτορες του Τμήματος Βιολογίας και κατόπιν τοποθέτησης του Φοιτητικού Συλλόγου (ΦΣ) του Τμήματος Βιολογίας, του Σωματείου Συμβασιούχων Ερευνητών-Διδασκόντων Πάτρας και του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Τμήμα Βιολογίας οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση τα κάτωθι:

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στη μακρόχρονη ιστορία του (το παλαιότερο Τμήμα Βιολογίας της χώρας), βασίζει τη λειτουργία του σε αρχές που προστατεύουν τις ατομικές ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των φοιτητών και στελεχών του. Οποιαδήποτε ενέργεια παραβαίνει τις βασικές αρχές της ισονομίας, της ισοτιμίας και της ελεύθερης έκφρασης καταδικάζεται απερίφραστα.

Η κατάχρηση εξουσίας, ειδικά στο πλαίσιο της σχέσης διδάσκοντα/διδασκόμενου, δεν είναι ανεκτή στο Τμήμα μας και οποιαδήποτε καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων και προσβολή της ατομικής αξιοπρέπειας είναι κατακριτέα.

Όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος δηλώνουν απερίφραστα τον αποτροπιασμό μας για φαινόμενα ανάρμοστης συμπεριφοράς και άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας.

Όλα τα μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού αυτονόητα βρίσκονται πάντα στη διάθεση των φοιτητών του Τμήματος, τιμώντας το λειτούργημα τους, στην κοινή προσπάθεια υλοποίησης των στόχων τους που εκτός από την επιστημονική γνώση, επιδιώκει την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών του και την ένταξή τους σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, χωρίς διακρίσεις.

Το Τμήμα Βιολογίας παρακολουθεί και συνδράμει, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, τη διοίκηση του Ιδρύματος και τις αρχές που επιλαμβάνονται των συγκεκριμένων καταγγελιών. Το Τμήμα θα προβεί άμεσα σε σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση των φοιτητών και των μελών του για τις αρχές λειτουργίας του και τα δικαιώματά τους, και στην αξιοποίηση δομών υποστήριξης που προστατεύουν την ατομική αξιοπρέπεια διδασκόντων/διδασκομένων και το κύρος του Τμήματος.

Απόφαση-Ψήφισμα του Τμήματος Βιολογίας