Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για τις ανανεώσεις εγγραφής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Βιολογίας, θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως και 31.10.2023.

Οι ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr

Ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές.

Πιστοποιητικά σπουδών θα χορηγούνται μετά την ανανέωση εγγραφής.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τους υποψήφιους διδάκτορες που είναι εγγεγραμμένοι με το παλαιό σύστημα (εκτός συστήματος μηχανοργάνωσης).

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση.

Αίτηση για ανανέωση εγγραφής Υπ. Διδακτόρων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος