Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη θα ανοίξει για τις ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως και 31.10.2023.

Οι ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr

Ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές. Όσοι φοιτητές δεν πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική ανανέωση εγγραφής, δεν θα μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων.

Πιστοποιητικά σπουδών θα χορηγούνται μετά την ανανέωση εγγραφής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος