Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για τις ανανεώσεις εγγραφών του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 για τους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος Βιολογίας, θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 28/02/2024 έως και 30/04/2024.

Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr. Ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές.

Πιστοποιητικά σπουδών θα χορηγούνται μετά την ανανέωση εγγραφής.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τους υποψήφιους διδάκτορες που είναι εγγεγραμμένοι με το παλαιό σύστημα (εκτός μηχανοργάνωσης), οι οποίοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την ανανέωση εγγραφής στο grambio@upatras.gr .

Από τη Γραμματεία του Τμήματος