Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019, τ. Β΄).

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 112/19.1.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές
ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ