Επισυνάπτουμε την 5η & 6η Ανακοίνωση του 7ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Π.Ε.Β.

Κατεβάστε την 5η Ανακοίνωση του 7ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Π.Ε.Β.

5η-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατεβάστε την 6η Ανακοίνωση του 7ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Π.Ε.Β.

6η_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ