Διά του παρόντος, ανακοινώνεται ότι η Πολωνική κυβέρνηση, μέσω του National Agency of Academic Exchange (NAWA), χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες – ερευνητές.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις διάφορες υποτροφίες στο site:
www.nawa.gov.pl (πολωνικά)
https://nawa.gov.pl/en/ (αγγλικά)

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ