Η παροχή συμβουλευτικού έργου θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τους διδάσκοντες μέσω e-mail, μέχρι την άρση των μέτρων για απαγόρευση μετακίνησης λόγω κορωνοϊού.

Ειδικότερα:

  • Ιωάννης Κόκκορης, διδάσκων του Τμήματος για το μάθημα χειμερινού εξαμήνου «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών», ύστερα από συνεννόηση μέσω e-mail ipkokkoris@upatras.gr
  • Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, διδάσκων του Τμήματος για το μάθημα εαρινού εξαμήνου «Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής», ύστερα από συνεννόηση μέσω e-mail kkougiou@aua.gr
  • Γεωργίος Γεωργακίλας, διδάσκων του Τμήματος για το μάθημα εαρινού εξαμήνου  «Βιοπληροφορική», ύστερα από συνεννόηση μέσω e-mail george.georgakilas@gmail.com
  • Ελένη Φαναριώτη, διδάσκουσα του Τμήματος για το μάθημα εαρινού εξαμήνου  «Πειραματική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών», ύστερα από συνεννόηση μέσω  e-mail efanariot@upatras.gr
  • Χρήστος Χονδρογιάννης, διδάσκων του Τμήματος για το μάθημα εαρινού εξαμήνου «Οικοφυσιολογία Φυτών», ύστερα από συνεννόηση μέσω e-mail fatgiannis@windowslive.com