Στο πλαίσιο του έργου «Νευροπαιδαγωγική» (Neuropedagogy), καλούνται διδάσκοντες Ανώτατων Ιδρυμάτων να συμμετέχουν στις ερευνητικές δράσεις, καθώς και να ενημερωθούν για τις μελλοντικές επιμορφωτικές του δράσεις.

Συγκεκριμένα:
Α) Καλούνται διδάσκοντες Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΣΕΠ, Καθηγητές- Σύμβουλοι, εντεταλμένοι Λέκτορες) να συμμετάσχουν σε έρευνα σχετική με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και πρακτικές τους. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή κατάλληλων εφοδίων βασισμένων στη Νευροπαιδαγωγική για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδακτικής και μαθησιακής διεργασίας.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη, μπορούν να απαντήσουν είτε γραπτά σε ψηφιακό ερωτηματολόγιο, είτε προφορικά, συμμετέχοντας σε προφορική ατομική συνέντευξη/συζήτηση, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ανάλογα με τον προσωπικό τους χρόνο και προτίμηση.
Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: https://forms.gle/c3WnaR6f8EeXyVLv8

Β) Σε επόμενη φάση του έργου, για όσους/ες από τους συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στην αξιοποίηση πρωτοποριακών παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης βασισμένων στην «Νευροπαιδαγωγική», θα ακολουθήσει το 2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην επιμορφωτική δράση, με περιορισμένη συμμετοχή. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ηγηθεί της ανάπτυξης συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενήσει τα ψηφιακά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά μαθήματα και θα υποστηρίξει τη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice) διδασκόντων σε ΑΕΙ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του έργου, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, στο email: neuropedagogy@upatras.gr. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών 12/03/2021.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Δρ. Μαρία Φραγκάκη, Ε.ΔΙ.Π, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Καθηγητής, Τ.Μ.ΗΥ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών


Σκοπός του έργου συνολικής διάρκειας 2 ετών είναι η επιμόρφωση των μελών διδακτικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω πρωτοποριακών παιδαγωγικών μεθόδων, βασισμένων στη Νευροεπιστήμη (Neuroscience).

Το έργο Neuropedagogy περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση θα διεξαχθεί έρευνα, για την εφαρμογή της Νευροεπιστήμης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Στη δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, βασισμένων στη Νευροεπιστήμη. Στην τρίτη και τελευταία φάση, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ηγηθεί της ανάπτυξης συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενήσει τα ψηφιακά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά μαθήματα και θα υποστηρίξει τη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice) των συμμετεχόντων/ουσων διδασκόντων/ουσών.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών απαρτίζεται από τη Δρ.Μαρία Φραγκάκη, μέλος ΕΔΙΠ και Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου (ΤΕΕΑΠΗ), τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζηλυγερούδη, Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΤΜΗΥΠ), το Δρ Στυλιανό Μυστακίδη, Εξειδικευμένο Ερευνητή στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και τον Υπ. Διδάκτορα και Ερευνητή Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο (ΤΜΗΥΠ).

#NeuropedagogyProject #NeuroDidactics #Lecturers #Students #HigherEducation #NeuroScience #ErasmusPlus