Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IGEM Nous 2021