Ακολουθεί η προκήρυξη.

Προκήρυξη εκλογών 2020-21_Τομέα Βιολογίας Φυτών.