Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

[DOWNLOAD]ΔΕΕ_06072021103925