Η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Προγραμμάτων Εξεταστικών του Τμήματος Βιολογίας ενημερώνει τα κάτωθι:

 • Η εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδος του Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί από 14/6/2021 μέχρι 14/7/2021, σύμφωνα με τον Πρόγραμμα που ακολουθεί. Περιλαμβάνει την εξέταση των μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων για τους ενεργούς φοιτητές, καθώς και των χειμερινών εξαμήνων για τους επι πτυχίω φοιτητές του Τμήματος.
 • Οι φοιτητές καλούνται μέχρι τις 12/6 να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στην εξέταση των μαθημάτων της εξεταστικής Ιουνίου 2021, συμπληρώνοντας τη σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr).
 • Η εγγραφή στα μαθήματα εξέτασης που θα ετοιμάσουν οι διδάσκοντες ((Τίτλος μαθήματος_εξεταστική Ιουνίου 2021) θα γίνει μέσω της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr μέχρι τις 12/6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.
 • Ο/οι διδάσκοντας/ες οφείλουν να ενημερώσουν τους φοιτητές για τη διαδικασία εξέτασης (π.χ. γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ομάδες φοιτητών προς εξέταση, κ.λπ.).

Κατεβάστε το πρόγραμμα

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021-v.010621

Σχόλια και κατευθυντήριες γραμμές εξέτασης επι πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας

 • Οι επί πτυχίω φοιτητές στο μάθημα «Βιολογία Κυττάρου Ι» ακολουθώντας το ΠΠΣ εισαγωγής τους, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Βιολογία Κυττάρου ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές στο μάθημα «Οικολογία Ι» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Στο μάθημα «Μοριακή Βιολογία» εξετάζονται οι φοιτητές εισαγωγής 2020-2021, σύμφωνα με το νέο ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Μοριακή Βιολογία Ι», σύμφωνα με το ΠΠΣ 2019-2020.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Μοριακή Βιολογία ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Οικολογία IΙ» εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Γ εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Γενετική», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Δ εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Βιολογία Φυτών ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Δ εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Η Επιστήμη της Βιολογίας», σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, εξασφαλίζοντας τις 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Α εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ», εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 6 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Ε εξαμήνου.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα «Βιοστατιστική», σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ 2019-2020, εξασφαλίζοντας τις 8 μονάδες ECTS για τη συμπλήρωση των 30 ECTS Β εξαμήνου.

Η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Προγραμμάτων Εξεταστικών.