Στα πλαίσια των μαθημάτων: Συστηματική  Φυτών, Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων, Οικολογία Βλάστησης,  Ειδικά μαθήματα Βοτανικής,  Πανίδα της Ελλάδας, Θαλάσσια Οικολογία,  Υδατοκαλλιέργειες και  Βιολογία Ζώων Ι,  θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις υπαίθρου στις ακόλουθες ημερομηνίες: 27/5/2022, 28-29/5/2022, 1/6/2022, 3/6/2022, 4/6/2022,  και 8.06.2022, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Α/Α Τίτλος μαθήματος Τόπος άσκησης Ημερομηνία πραγ/ποίησης
1 Συστηματική  Φυτών, Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων, Οικολογία Βλάστησης,   Ειδικά μαθήματα Βοτανικής Πάτρα, Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφιλιάς, Πάτρα 27/5/ 2022
Αναχώρηση 27 Μαϊου  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 8 π.μ.. από Πρυτανεία και 8.15 π.μ από πλατεία Τριών Συμμάχων
2 Πανίδα της Ελλάδας Νομοί Αχαΐας-Αρκαδίας-Κορινθίας (Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού, Όρος Μαίναλο, Λίμνη Στυμφαλία, Λίμνη Δόξα κ.ά.) 28-29/05/ 2022
Αναχώρηση 28 Μαϊου  ημέρα  Σάββατο και ώρα 8 π.μ.. από Πρυτανεία.
3 Υδατοκαλλιέργειες Γαλαξίδι 1/06/2022
Αναχώρηση 1 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ.. από Πρυτανεία.
4 Θαλάσσια Οικολογία Ψαθόπυργος Αχαΐας 3/6/2022
Αναχώρηση 3 Ιουνίου  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 8 π.μ.. από Πρυτανεία.
5 Συστηματική  Φυτών, Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων, Οικολογία Βλάστησης Πάτρα, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Δάσος Φράξου,  Πάτρα 4/6/2022
Αναχώρηση 4 Ιουνίου  ημέρα  Σάββατο και ώρα 8 π.μ.. από πλατεία Τριών Συμμάχων και 8.15 π.μ από Πρυτανεία.
6 Βιολογία Ζώων Ι Πάτρα, Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφιλιάς, Πάτρα 8/6/2022
Αναχώρηση 8 Ιουνίου  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8 π.μ.. από Πρυτανεία.

Η μεταφορά των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «RANIA TOURS», ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.»
Τηλ: 2610 425814, email: raniatours@yahoo.com

Από την Επιτροπή Ασκήσεων υπαίθρου