Για πληροφορίες εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 παρακαλούμε επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/, η οποία θα επικαιροποιείται συνεχώς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στις περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι ζητούν διαγραφή διότι έχουν πετύχει σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διαγραφή θα γίνεται ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΤΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (δωμάτιο στην Εστία κτλ).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας