Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: pavlou@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969244

Επιστημονική κατάρτιση

 • Β.Α. Βιοχημεία και Μαθηματικά, Smith College, Northampton, MA USA (1987)
 • Ph.D. Γενετική, University of Minnesota, Minneapolis, MN USA (1994)
 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Mοριακής Bιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο Kρήτης (1995-2001)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα:

 • Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική

Εργαστήρια σε προπτυχιακά μαθήματα:

 • Βασικές αρχές Βιολογίας Κυττάρου
 • Βιοχημεία Ι και ΙΙ
 • Αναπτυξιακή Βιολογία

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Μελέτη των οδών μεταβίβασης σήματος στο ραβδωτό σώμα μυών με ντοπαμινεργική απονεύρωση (weaver).
 • Αλληλεπίδραση κυττάρων με βιοϋλικά.
 • Διερεύνηση του νευροπροστατευτικού ρόλου πρωτεϊνών σε μοντέλα της νόσου του Parkinson.
 • Μελέτη δομής και λειτουργίας πρωτεϊνών κυτταρικής συνάφειας.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • O. Pavlou, R. Ehlenfeldt, S. Horn, H. T. Orr, “Isolation, characterization and in vivo analysis of the murine calbindin-D28K upstream regulatory region”, Mol. Brain Res., 36, 268-279 (1996).
 • M. Buttiglione, J.M. Revest, O. Pavlou, D. Karagogeos, A. Furley, G. Rougon, C. Faivre-Sarrailh, “A functional interaction between the neuronal adhesion molecules TAG-1 and F3 modulates neurite outgrowth and fasciculation of cerebellar granule cells”, J. Neurosci., 18, 6853-6870 (1998).
 • D. Karagogeos and O. Pavlou, Mouse mutations in the study of cerebellar development in “Mouse Models in the Study of Genetic Neurological Disorders”, B. Popko (editor), Advances in Neurochemistry, vol. 9, Plenum Publishers, New York,  63-97, (1999).
 • O. Pavlou, C. Theodorakis, J. Falk, M. Kutsche, M. Schachner, C. Faivre-Sarrailh, and D. Karagogeos, “Analysis of interactions of the adhesion molecule TAG-1 and its domains with other immunoglobulin superfamily members”, Mol. Cell. Neurosci., 20, 367-381 (2002).
 • M. Denaxa, O. Pavlou, P. Tsiotra, G.C. Papadopoulos, K.Liapaki, C. Theodorakis, C. Papadaki, D. Karagogeos, and J. Papamatheakis, “The upstream regulatory region of the human homologue of the neuronal cell adhesion molecule TAG-1 contains elements driving neural specific expression in vivo”, Mol. Brain Res., 118, 91-101 (2003).
 • K. Botsakis, O.Pavlou, P.Poulou, N. Matsokis and F. Angelatou “Blockade of adenosine A2A receptors downregulates DARPP-32 but increases ERK1/2 activity in striatum of dopamine deficient “weaver” mouse”, Neurochem. Int., 56, 245-249 (2010)