Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: npanago@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 996155, 2610 969227 (Εργ.)

Επιστημονική κατάρτιση

 • 1984 Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 1992 Διδακτορικό, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1999 Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων:

 • Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών
 • Νευροβιολογία,
 • Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων:

 • Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 1. Μελέτη του ντοπαμινεργικού συστήματος και της αλληλεπίδρασής του με άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήματα, σε επίπεδο υποδοχέων και δευτερογενών μηνυμάτων, σε εγκεφαλικές περιοχές ζωικών μοντέλων νευροεκφύλισης και στον υποθυρεοειδισμό.
 2. Μελέτη της οξειδωτικής κατάστασης και της συσχέτισης επιληψίαςνευροεκφύλισηςγήρανσης ή/και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (50 Hz) με το οξειδωτικό στρες, με τον προσδιορισμό επιπέδων δεικτών οξειδωτικού στρες (επίπεδα υπεροξείδωσης λιπιδίων (επίπεδα μηλονικής διαλδεΰδης, MDA) και επίπεδα οξείδωσης πρωτεϊνών) και της θειολικής οξειδοαναγωγικής κατάστασης (TRS) (επίπεδα γλουταθειόνης (GSH), δισουλφιδίου της γλουταθειόνης (GSSG), κυστεΐνης (CSH), πρωτεϊνικών (P) θειολών (PSH) και πρωτεϊνικών και μη-πρωτεϊνικών (NP) δισουλφιδίων (PSSR, NPSSR, PSSC, NPSSC, PSSP)) ή/και της δραστικότητας κύριων αντιοξειδωτικών ενζύμων (καταλάση, δισμουτάση του σουπεροξειδίου (SOD), μη εξειδικευμένες υπεροξειδάσες (NSPX) και υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx) πριν και μετά τη χορήγηση αντιοξειδωτικών ουσιών (Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC), μελατονίνη, βιταμίνη  C, α-λιποϊκό οξύ, 2-δεοξυ-D-γλυκόζη, 3-Ο-μεθυλ-D-γλυκόζη κ. ά), σε εγκεφαλικές περιοχές ή όργανα φυσιολογικών πειραματοζώωνεπιληπτικών μοντέλων (μοντέλο πεντυλενετετραζόλης (PTZ) και πιλοκαρπίνης), στο μοντέλο ντοπαμινεργικής νευροεκφύλισης weaver, σε φυσιολογική γήρανση και μετά από επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (50 Hz) σε μυς.
 3. Μελέτη μηχανισμών νευροεκφύλισης και νευροπροστασίας των μελαινοραβδωτών νευρώνων στο μοντέλο ντοπαμινεργικής απονεύρωσης (weaver μύς), ύστερα από χορήγηση νευροπροστατευτικών ουσιών (Ν-ακετυλοκυστεΐνης, 17β-οιστραδιόλης, ασπιρίνης) και του νευροστεροειδούς ΒΝΝ 20 ή (17-betaspiro-[5-androsten-17,2′-oxiran]-3betaol), ενός συνθετικού αναλόγου της δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA), το οποίο περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και στερείται των ενδοκρινικών παρενεργειών.
 4. Μελέτη συμπεριφορικών δεικτών (αγχώδους συμπεριφοράς με τη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου) και της ενεργότητας της ακετυλοχολινεστεράσης (ενεργότητα των δύο ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης (G1 και G4)), μετά από επιληπτικές κρίσεις (μοντέλο PTZ), πριν και μετά τη χρήγηση αντιοξειδωτικών ουσιών (ρουτίνη, Ν-ακετυλοκυστεΐνη, μελατονίνη, 3-Ο-μεθυλ-γλυκόζη κ.ά.), και με την αύξηση της ηλικίας (13-14 ημερών έως 15-16 μηνών), σε εγκεφαλικές περιοχές μυών.
 5. Μελέτη ποσοτικοποίησης της ρίζας του σουπεροξειδίου και της ρίζας του υδροξυλίου, και του προσδιορισμού της βλάβης στο DNA σε εγκέφαλο και όργανα (ήπαρ, καρδιά, νεφροί, πνεύμονες, σπλήνας και έντερο) νεαρών και γέρικων αρσενικών ή/και θηλυκών μυών.

Ερευνητικά προγράμματα

 • Συμμετοχή σε εννέα εθνικά ερευνητικά προγράμματα

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • N Panagopoulos, N Matsokis, and T Valcana. «Kinetic and pharmacologic characterization of dopamine binding in the mouse cerebellum and the effects of the reeler mutation»J. Neurosci. Res. 19 (1988) 122-129. DOI:10.1002/jnr.490190117 (IF: 4.164, EA: 8)
 • NT Panagopoulos, GC Papadopoulos, and NA Matsokis. «Dopaminergic innervation and binding in the rat cerebellum»Neurosci. Lett., 130 (1991) 208-212. DOI:10.1016/0304-3940(91)90398-D (IF.: 3.197, EA: 80)
 • NT Panagopoulos, NA Matsokis, and T Valcana. «Cerebellar and striatal dopamine receptors: effects of reeler and weaver murine mutations»J. Neurosci. Res., 35 (1993) 499-506. DOI:10.1002/jnr.490350506 (IF: 4.164, EA: 17)
 • NT Panagopoulos, and NA Matsokis. «Pharmacological characterization of [3H]dopamine and [3H]spiperone binding in the mouse cerebellum»Gen. Pharmacol., 25 (1994) 131-137. DOI: 10.1016/0306-3623(94)90022-1 (IF.: 0.91,  EA: 6)
 • N Patsoukis, G Zervoudakis, NT Panagopoulos, CD Georgiou, F Angelatou and NA Matsokis. «Thiol redox state (TRS) and oxidative stress in the mouse hippocampus after pentylenetetrazol-induced epileptic seizure»Neurosci. Lett., 357 (2004) 83-86. DOI: 10.1016/j.neulet.2003.10.080  (IF: 3.197, EA: 158)
 • N Patsoukis, G Zervoudakis, CD Georgiou, F Angelatou, NA Matsokis and NT Panagopoulos*«Effect of pentylenetetrazol-induced epileptic seizure on thiol redox state in the mouse cerebral cortex»Epilepsy Res., 62 (2004) 65-74. DOI: 10.1016/j.eplepsyres.2004.08.005 (IF: 3.045, EA: 45)
 • N Patsoukis, I Papapostolou, G Zervoudakis, CD Georgiou, NA Matsokis and NT Panagopoulos*«Thiol redox state and oxidative stress in midbrain and striatum of weaver mutant mice, a genetic model of nigrostriatal dopamine deficiency»Neurosci. Lett., 376 (2005) 24-28. DOI: 10.1016/j.neulet.2004.11.019 (IF: 3.197, EA 18)
 • N Patsoukis, G Zervoudakis, CD Georgiou, F Angelatou, NA Matsokis and NT Panagopoulos*«Thiol redox state, lipid and protein oxidation in the mouse striatum after pentylenetetrazol-induced epileptic seizure»Epilepsia, 46 (2005) 1205-1211. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2005.63704.x (IF: 6.740, EA: 37)
 • Κ Botsakis, S Theodoritsi, K Grintzalis, F Angelatou, I Antonopoulos, CD Georgiou, M Margarity, NA Matsokis and NT Panagopoulos*«17β- Estradiol/N-acetylcysteine interaction enhances the neuroprotective effect on dopaminergic neurons in the weaver model of dopamine deficiency». Neuroscience, 21; 320 (2016) 221-229. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2016.01.068 (IF: 3.708, EA: 8)
 • K Botsakis, V Tondikidou, N Panagopoulos, M Margariti, N Matsokis and F Angelatou. «Increased sensitivity in the interaction of the dopaminergic/adenosinergic system at the level of the adenylate cyclase activity in the striatum of the “weaver” mouse». Neurochemistry International, 99 (2016) 233e238. DOI: 1016/j.neuint.2016.08.002 (IF: 4.086, EA: 1)
 • K Botsakis, T Mourtzi, V Panagiotakopoulou, M Vreka, GT Stathopoulos, I Pediaditakis, I Charalampopoulos, A Gravanis, F Delis, K Antoniou, D Zisimopoulos, CD Georgiou, NT Panagopoulos, N Matsokis and F Angelatou. «BNN-20, a synthetic microneurotrophin, strongly protects dopaminergic neurons in the “weaver” mouse, a genetic model of dopamine-denervation, acting through the TrkB neurotrophin receptor». Neuropharmacology, 121 (2017) 140-157. DOI: 1016/j.neuropharm.2017.04.043 (IF: 4.999, EA: 14)
 • M Anesti, N Stavropoulou, K Atsopardi, FN Lamari, NT Panagopoulos and M Margarity«Effect of rutin on anxiety-like behavior and activity of acetylcholinesterase isoforms in specific brain regions of pentylenetetrazol-treated mice». Epilepsy & Behavior, 102 (2020) 106632. DOI: 1016/j.yebeh.2019.106632 (IF: 2.937, EA: 14)
 • MA El Mubarak, C Danika, C Cachon, C Korovila, K Atsopardi, NT Panagopoulos, M Margarity, K. Poulas and G. B. Sivolapenko. «In vivo quantification and pharmacokinetic studies of cotinine in mice after smoke exposure by LC-MS/MS». Biomedical Chromatography, 34(2) (2020) e4752DOI: 1002/bmc.4752 (IF: 1.911, EA: 2)
 • DN Zisimopoulos, E Kalaitzopoulou, M Skipitari, P Papadea, NT Panagopoulos, G Salahas and CD Georgiou. «Detection of superoxide radical in all biological systems by Thin Layer Chromatography»Archives of Biochemistry and Biophysics, 716 (2022) 109110. DOI: 1016/j.abb.2021.109110 (IF: 4.013, EA: 3)
 • K Grintzalis**, N Patsoukis, I Papapostolou, G Zervoudakis, E Kalaitzopoulou, CD Georgiou, NA Matsokis, NT Panagopoulos**«Alterations in thiol redox state and lipid peroxidation in the brain areas of male mice during aging». Advances in Redox Research, 6 (2022) 100043. https://doi.org/10.1016/j.arres.2022.100043 (EA: 0)

(IF: Impact Factor (2021)) με αναφορά στη σελίδα του περιοδικού.  ΕΑ: Ετεροαναφορές.

*Αντεπιστέλλων ή ** Συν-αντεπιστέλλων συγγραφέας