Project Description

Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 2ος Όροφος, γραφείο 212
Email: imargiola@upatras.gr / margiolaki@esrf.fr
Τηλέφωνο: 2610 997408
Ιστότοπος: https://sites.google.com/view/margiolaki-biology-upat/home

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Φυσικού τμήματος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1999)
 • Διδάκτωρ Φυσικοχημείας και επιστήμης υλικών από το πανεπιστήμιο του Sussex, Brighton, UK (2003)
 • Μεταδιδακτορική εργασία και ερευνητική θέση (Instrument Scientist) στο Ευρωπαϊκό σύγχροτρον, European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble, France (2003-2010)
 • 2010- Υπότροφος Unesco L’Oreal στα πλαίσια των διεθνών βραβείων «UNESCO- L’OREAL Co-sponsored fellowship for Young Women in Life Sciences 2010» [http://www.unesco.org/…]

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακά Μαθήματα: Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ, Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων, Εργαστήρια Βιολογίας Κυττάρου Ι (Φασματοφωτομετρία)
 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Δομική Βιολογία

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Ερευνητικές  δραστηριότητες
 • Βιοχημεία: Δομή και λειτουργία Πρωτεϊνών.
 • Πρωτεϊνικός πολυμορφισμός και αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιολογικών μακρομορίων.
 • Έκφραση, απομόνωση και κρυστάλλωση πρωτεϊνών/ πεπτιδίων.
 • Μελέτη πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος και βιολογικών μακρομορίων προερχόμενων από ιούς με στόχο την δημιουργία φαρμάκων και εμβολίων.
 • Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ – Δομική ανάλυση υλικών συμπεριλαμβανομένων  των βιολογικών μακρομορίων.
 • Ανάπτυξη νέων πειραματικών μεθόδων για την δομική βιολογία.
 • Χρήση ακτινοβολίας σύγχροτρον για δομική ανάλυση υλικών. Χρήση περίθλασης ακτίνων Χ απο μονοκρυστάλλους και πολυκρυσταλλικά υλικά (single crystal/ powder diffraction), συλλογή δεδομένων και ανάλυση δεδομένων για επίλυση πρωτεϊνικών δομών.

Συμμετοχή σε επιτροπές

 • Εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περίθλασης Πολυκρυσταλλικών υλικών (EPDIC-  http://www.mf.mpg.de/de/abteilungen/mittemeijer/epdic/committe.htm)
 • Μέλος του παγκόσμιου δικτύου κρυσταλλογράφων (World Directory of Crystallographers) της διεθνούς ένωσης κρυσταλλογραφίας (http://www.iucr.org/)

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. “Electron Crystallography” 8-10 Οκτωβρίου 2012 (http://www.electronmicroscopylab.upatras.gr/)
 2. “International Workshop: Fundamentals of Crystallography” 1-7 Απρίλιος 2013 (http://www.excels.us/index/liens/id_page-164/lang-en/)
 3. “International Workshop: Powder & Electron Crystallography” 8-12 July 2013 (http://crystallographypatras.wordpress.com/)

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

1. I. Margiolaki, J. P. Wright, A. N. Fitch, G. C. FoxandR. B. VonDreele. (2005). Synchrotron X-ray powder diffraction study of Turkey egg-white Lysozyme. Acta Cryst. D61, 423-432. & ESRF Scientific Highlights, p. 30-31 (2004) [http://www.esrf.fr/files/Highlights/HL2004.pdf]

2.  S. Basso,  A. N. Fitch, G. C. Fox, I. Margiolaki & J. P. Wright. (2005). High Throughput Phase Diagram Mapping via Powder Diffraction: A case-study of HEWL versus pH. Acta Cryst. D61, 1612-1625.

3. C. Besnard, F. Camus, M. Fleurant, A. Dahlström, J. P. Wright, I. Margiolaki, P. Pattison, M. Schiltz.  (2007). Exploiting X-ray induced anisotropic lattice changes to improve intensity extraction in protein powder diffraction: application to heavy atom detection. Z. Kristallogr. Suppl. 26, 39-44.

4. J. P. Wright, A. Markvardsen & I. Margiolaki (2007). Likelihood Methods With Protein Powder Diffraction Data. Z. Kristallogr. Suppl. 26, 27-32.

5. I. Margiolaki, J. P. Wright, A. N. Fitch, G. C. Fox, A. Labrador, R. B. Von Dreele, K. Miura, F. Gozzo, M. Schiltz, C. Besnard, F. Camus, P. Pattison,  D. Beckers, T. Degen. (2007). Powder diffraction studies for proteins: An overview of data collection approaches. Z. Kristallogr. Suppl. 26, 1-13.

6. M. Jenner, J. P. Wright, I. Margiolaki, A. N. Fitch. (2007). Successful protein cryocooling for powder diffraction. J. Appl. Cryst. 40, 121-124.

7. I. Margiolaki & J. P. Wright (2008) Powder crystallography on macromolecules.

Invited review article for special issue of Acta Crystallographica Α from the International Union of Crystallography- IUCr. Acta Cryst. A64, 169-180.

8. I. Margiolaki, J. P. Wright, M. Wilmanns, A. N. Fitch & N. Pinotsis. (2007). Second SH3 Domain of Ponsin Solved from Powder Diffraction.
J. Am. Chem. Soc. 129, 11865-11871 (2007).
& ESRF Press Release (09/10/07): “Powders show their strength”
http://www.esrf.eu/news/general/powder/

9. J. P. Wright, C. Besnard, I. Margiolaki, S. Basso, F. Camus, A. N. Fitch, G. Fox, P. Pattison, M. Schiltz. (2008). Molecular envelopes from powder diffraction data.

J. Appl. Cryst. 41, 329-339.
&  ESRF Scientific Highlights (Structural Biology), p. 61-62 (2006)[http://www.esrf.fr/files/Highlights/HL2006.pdf]

10. G. Ferey, C. Serre, C. Merlot-Draznieks, F. Millange, S. Surble, J. Dutour & I. Margiolaki (2004). A Hybrid Solid with Giant Pores prepared by a Combination of Targeted Chemistry, Simulation and Powder Diffraction. Angew. Chem. Int. Ed. 43, 6296-6301.
& ESRF Scientific Highlights, p. 25-26 (2004)[http://www.esrf.fr/files/Highlights/HL2004.pdf]

11. G. Ferey, C. Merlot-Draznieks, C. Serre, F. Millange, J. Dutour, S. Surble & I. Margiolaki. (2005). A Chromium Terephthalate- Based Solid with Unusually Large Pore Volumes and Surface Area. Science 309, 2040-2042.
& ESRF Press Release (23/09/05): “Innovation in Nanoporous Chemistry”
Available at: http://www.esrf.eu/news/general/INNOVATION_IN_NANOPOROUS_CHEMISTRY_AT_THE_ESRF/index_html/

Listed as one of the most cited articles in 2007

http://sciencewatch.com/dr/sci/08/mar23-08_4/

12. P. Horcajada, S. Surblé, C. Serre, D. Y. Hong, Y. K. Seo, J. S. Chang, J. M. Grenèche,  I. Margiolaki and G. Férey. (2007). Synthesis and catalytic properties of MIL-100(Fe), an iron(III) carboxylate with Large Pores. Chem. Comm. 27, 2820-2822.

13. F. Millange, N. Guillou, R. I. Walton, J.M. Grenèche, I. Margiolaki & G. Férey. (2008). Effect of the nature of the metal on the breathing steps in MOFs with dynamic frameworks.

Chem. Commun., 4732-4734 – Communication

14. S. R. Miller, G. M. Pearce, P. A. Wright, F. Bonino, S. Chavan, S. Bordiga, I. Margiolaki, N. Guillou, G. Ferey, S. Bourrelly & P. L. Llewellyn. (2008). Structural Transformations and Adsorption of Fuel-Related Gases of a Structurally Responsive Nickel Phosphonate Metal-Organic Framework,Ni-STA12. J. Am. Chem. Soc.130, 15967–15981.

15. C. Volkringer, T. Loiseau, N. Guillou, G. Ferey, M. Haouas, F. Taulelle, N. Audebrand, I. Margiolaki, D. Popov, M. Burghammer, C. Riekel. (2009). Structural Transitions and Flexibility during Dehydration-Rehydration Process in the MOF-type Aluminum Pyromellitate Al-2(OH)(2)[C10O8H2] (MIL-118) . CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 9, 2927-2936.

16. G. de Combarieu, M. Morcrette, F. Millange, N. Guillou, J. Cabana, C. P. Grey, I.  Margiolaki, G. Ferey, J. M. Tarascon   (2009). Influence of the Benzoquinone Sorption on the Structure and Electrochemical Performance of the MIL-53(Fe) Hybrid Porous Material in a Lithium-Ion Battery. Chem. Materials, 21, 1602-1611.

17. T. Ahnfeldt, N. Guillou, D. Gunzelmann, I. Margiolaki, T. Loiseau, G. Ferey, J. Senker, N. Stock. (2009). [Al4(OH)2(OCH3)4(H2N-bdc)3]x H2O: A 12-Connected Porous Metal-Organic Framework with an Unprecedented Aluminum-Containing Brick. Angew. Chem. Int. Ed., 48, 5163-5166.

18. I. Collings, Y. Watier, M. Giffard, S. Dagogo, R. Kahn, F. Bonnete, J. P. Wright, A. N. Fitch, I. Margiolaki. (2010). Polymorphismof microcrystalline Urate Oxidase from Aspergillus flavus. Acta Cryst. D66, 5, 539-548.

19. S. Basso, C. Besnard, J. P. Wright, I. Margiolaki, A. N. Fitch, P. Pattison, M. Sciltz. Features of the Secondary Structure of the Protein Molecule from Powder Diffraction data. Acta Cryst. D (Accepted- Proofs available)

20. N. Papageorgiou, J. P. Wright , A. N. Fitch, Y. Watiers, L. Saunders, B. Coutard , V. Lantez, E. A. Gould, B. Canard, I. Margiolaki. Preliminary insights into the non structural protein 3 macro domain
of the Mayaro virus by powder diffraction. Z. Kristallogr. 225, 576–580 (2010).

21. J R Helliwell, A M T Bell, P Bryant , S Fisher, J Habash , M Helliwell, I Margiolaki , K Surasak , Y Watier, J Wright & S Yalamanchilli. Time-dependent analysis of K2PtBr6 binding to lysozyme studied by protein powder and single crystal X-ray analysis. Z. Kristallogr. 225, 570–575 (2010).

22. H. Palancher, S. Bos, J. F. Berar, I. Margiolaki, J. L. Hodeau. X-ray resonant powder diffraction. European Physical Journal- Special Topics, 208, 1, 275-289   (2012)

23. F. Karavassili, A. E. Giannopoulou, E. Kotsiliti, L. Knight, M. Norrman, G. Schluckebier, L. Drube, A. N. Fitch, J. P. Wright & I. Margiolaki
Structural studies of human insulin co-crystallized with phenol or resorcinol via powder diffraction. Acta Cryst. D68, 1632-1641  (2012)

24.  I Margiolaki. “Macromolecular Powder Diffraction”. International Tables of Crystallography Volume H: Powder Diffraction (Invited Book Chapter to be available in 2015)

25. I. Margiolaki, A. E. Giannopoulou, J. P. Wright, L. Knight, M. Norrman, G. Schluckebier, A. N. Fitch & R. B. Von Dreele. High-resolution powder X-ray data reveal the T6 hexameric form of bovine insulin. Acta Cryst. D69, 978-990 (2013)

26. A. Valmas, K. Magiouf, S. Fili, M. Norrman, G. Schluckebier, D. Beckers, T., Degen, J. Wright, A. Fitch, F. Gozzo, A. E. Giannopoulou, F. Karavassili and I. Margiolaki. Novel crystalline phase and first-order phase transitions of human insulin complexed with two distinct phenol derivatives. Acta Cryst. (2015). D71, 819–828 & ESRF Newsletter- March 2015 Cover and article on page 18 “The Power of Powder” http://mag.digitalpc.co.uk/fvx/iop/esrf/1503/
27. “Macromolecular Powder Diffraction”, Book Chapter for the International Tables of Crystallography- Volume H: Powder Diffraction, chapter 7.1, 718-736 (Published in 2019, available online), I. Margiolaki