Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Εξελικτικής Βιολογίας
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: korniliospan@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969236 (γραφείο) – 2610 969235 (εργαστήριο)

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας – Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002)
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) – Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2007). Τίτλος Μεταπτυχιακού προγράμματος: «Περιβαλλοντική Βιολογία: Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων»
 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) – Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2012)
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (χρηματοδότηση του ΙΚΥ) (2021-2022)
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (χρηματοδότηση του Marie SkłodowskaCurie) Biology Department, University of Washington, Σιάτλ, ΗΠΑ. Institut de Biologia Evolutiva (IBE), Βαρκελώνη, Ισπανία (2016-2019)
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ») – Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2014-2015)
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (χρηματοδότηση του National Geographic) – Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2013)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία Μαθημάτων

 • Προπτυχιακά μαθήματα: Εξέλιξη
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα: Ειδικά Θέματα Εξέλιξης

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Μοριακή Οικολογία (Ζωικών οργανισμών): χρήση μοριακών-γενετικών δεικτών και τεχνικών για την απάντηση εξελικτικών και οικολογικών ερωτημάτων
 • Διερεύνηση της βιοποικιλότητας στο γενετικό (και στο οικο-μορφολογικό) επίπεδο, Γενετική Πληθυσμών, κατασκευή Φυλογενέσεων, Φυλογεωγραφία, Γενετική της Διατήρησης, Μοριακή Συστηματική και εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων Οριοθέτησης Ειδών
 • Συνδυασμός εργασίας πεδίου (συλλογή δειγμάτων για μοριακές αναλύσεις και δεδομένων πεδίου), εργαστηρίου (απομόνωση DNA, επιλογή και «διάβασμα» κατάλληλων γενετικών δεικτών) και υπολογιστή (ανάλυση γενετικών δεδομένων)

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Thanou E, Kornilios P, Lymberakis P, Leaché AD (2020). Genomic and mitochondrial evidence of ancient isolations and extreme introgression in the four-lined snake. Current Zoology, 66(1): 99–111, https://doi.org/10.1093/cz/zoz018
 • Kornilios P, Jablonski D, Sadek RA, Kumlutaş Y, Olgun K, Avci A, Ilgaz C (2020). Multilocus species-delimitation in the Xerotyphlops vermicularis (Reptilia: Typhlopidae) species complex. Molecular Phylogenetics and Evolution, 152, 106922.·
 • Kornilios P, Thanou E, Lymberakis P, Ilgaz Ç, Kumlutaş Y, Leaché AD (2020). A phylogenomic resolution for the taxonomy of Aegean green lizards. Zoologica Scripta, 49(1), 14-27.·
 • Kornilios P, Thanou E, Lymberakis P, Ilgaz Ç, Kumlutaş Y, Leaché A (2019). Genome-wide markers untangle the green-lizard radiation in the Aegean Sea and support a rare biogeographical pattern. Journal of Biogeography, 46(3): 552-567.·
 • Thanou E, Kornilios P (2018). Next-generation sequencing yields the complete mitochondrial genome of the endangered Milos viper Macrovipera schweizeri (Reptilia, Viperidae). Mitochondrial DNA Part B: Resources, 3(2): 1250-1251.·
 • Kornilios P, Stamataki E, Giokas S (2015). Multiple reversals of chirality in the land snail genus Albinaria (Gastropoda, Clausiliidae). Zoologica Scripta, 44(6): 603-611.·
 • Kornilios P, Giokas S, Lymberakis P, Sindaco R (2013). Phylogenetic position, origin and biogeography of Palearctic and Socotran blind-snakes (Serpentes: Typhlopidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 68: 35-41.·
 • Kyriazi P*, Kornilios P*, Nagy ZT, Poulakakis N, Kumlutaş Y, Ilgaz Ç, Avcı A, Göçmen B, Lymberakis P (2013). Comparative phylogeography reveals distinct colonization patterns of Cretan snakes. Journal of Biogeography, 40: 1143-1155. *equally contributing authors.·
 • Kornilios P, Ilgaz Ç, Lymberakis P, Kumlutaş Y, Moravec J, Sindaco R, Rastegar-Pouyani N, Afrooseh M, Giokas S, Fraguedakis-Tsolis S, Chondropoulos B (2012). Neogene climatic oscillations shape the biogeography and evolutionary history of the Eurasian blindsnake. Molecular Phylogenetics and Evolution, 62: 856–873. ·
 • Kornilios P, Kyriazi P, Poulakakis N, Kumlutaş Y, Ilgaz ç, Mylonas M, Lymberakis P (2010). Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: A hitch-hiker’s guide to the Mediterranean. Molecular Phylogenetics and Evolution, 54(2): 445-456.