Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 1ος Όροφος
Email: grammati@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 996771

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας 1988 (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα 1995 (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Φυσιολογία και Οικοφυσιολογία φυτών.
 • Προσαρμογές των Μεσογειακών φυτών στις περιβαλλοντικές πιέσεις και την περιοδικότητα του κλίματος-επιπτώσεις της UV-B ακτινοβολίας στα φυτά.
 • Υδατικές σχέσεις Μεσογειακών φυτών.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Επίδραση της Υδατικής Καταπόνησης (Water Stress) στη φωτοσύνθεση με έμφαση στη μελέτη της φωτοσυνθετικής συσκευής μέσω τεχνικών φθορισμού της χλωροφύλλης.
 • Οικοφυσιολογία φυτών του Μεσογειακού χώρου
 • Οικοφυσιολογία χασμοφυτικών ειδών
 • Επιδράσεις της UV-B ακτινοβολίας σε φυτά του Μεσογειακού χώρου

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Tseliou, E., Chondrogiannis, C., Kalachanis, D., Goudoudaki, S., Manoussopoulos, Y., & Grammatikopoulos, G. (2021). Integration of biophysical photosynthetic parameters into one photochemical index for early detection of Tobacco Mosaic Virus infection in pepper plants. Journal of Plant Physiology, 267(June), 153542. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2021.153542
 • Chondrogiannis, C., & Grammatikopoulos, G. (2021). Transition from juvenility to maturity strengthens photosynthesis in sclerophyllous and deciduous but not in semi-deciduous Mediterranean shrubs. Environmental and Experimental Botany, 181. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2020.104265
 • Koutra, E., Grammatikopoulos, G., & Kornaros, M. (2017). Microalgal post-treatment of anaerobically digested agro-industrial wastes for nutrient removal and lipids production. Bioresource Technology, 224, 473–480. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.11.022
 • Chondrogiannis, C., & Grammatikopoulos, G. (2016). Photosynthesis in developing leaf of juveniles and adults of three Mediterranean species with different growth forms. Photosynthesis Research, 130(1–3). https://doi.org/10.1007/s11120-016-0276-4
 • Mantzoukas, S., Chondrogiannis, C., & Grammatikopoulos, G. (2015). Effects of three endophytic entomopathogens on sweet sorghum and on the larvae of the stalk borer Sesamia nonagrioides. Entomologia Experimentalis et Applicata, 154(1), 78–87. https://doi.org/10.1111/eea.12262
 • Gouvra, E., & Grammatikopoulos, G. (2007). Diurnal and seasonal trends of water relations in five co-occurring chasmophytic species. Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 202(3). https://doi.org/10.1016/j.flora.2006.06.005
 • Grammatikopoulos, G., Petropoulou, Y., & Manetas, Y. (1999). Site-dependent differences in transmittance and UV-B-absorbing capacity of isolated leaf epidermes and mesophyll in Urginea maritima (L.) Baker. Journal of Experimental Botany, 50(333). https://doi.org/10.1093/jxb/50.333.517