Η εξέταση του μαθήματος Εφαρμοσμένη Ηθική & Βιοηθική  θα πραγματοποιηθεί τη Τριτη 8/9/2020 και ώρες 13:30-16:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεωτικά:

Η εγγραφή του μαθήματος και της Ομάδας Χρηστών στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Δευτέρα 7/9/2020, ώρα 14:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Εφαρμοσμένη Ηθική & Βιοηθική να συνδεθούν στο ακόλουθο link, τις ώρες που έχουν ενημερωθεί.

Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο καθώς και το φοιτητικό πάσο.

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/boutlas/ISD8JPNN

Ο διδάσκων

Γεώργιος Μπούτλας