Η εξέταση του μαθήματος Θαλάσσια Οικολογία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/9/2020 και ώρες 12:00-14:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα «Θαλάσσια Οικολογία – Σεπτέμβριος 2020» (ΠΡΟΣΟΧΗ! το μάθημα «Θαλάσσια Οικολογία» που είχε δημιουργηθεί για την εξεταστική του Ιουνίου παραμένει κλειστό) στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Η εγγραφή του μαθήματος στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 3/9/2020, ώρα 14:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, ομοίως με την εξεταστική του Ιουνίου 2020 (τα θέματα των εργασιών έχουν αναρτηθεί στο https://exams.eclass.upatras.gr/ και οι σχετικές διευκρινίσεις έχουν ανακοινωθεί στο https://eclass.upatras.gr).

Με επόμενη ανακοίνωση μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον υπερσύνδεσμο της εξέτασης και τις σχετικές λεπτομέρειες.

Οι διδάσκοντες