Η εξέταση του μαθήματος Φυσιολογία  Ζωικών Οργανισμών Ι  θα γίνει τη Πέμπτη 24/9/2020 και ώρα 9:00-15.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι εξ αποστάσεως. Ο τρόπος εξέτασης  θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των φοιτητών που θα δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση και θα προηγηθεί ενημέρωση με  όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές-τριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress), προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι [ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020], στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/courses/BIO202/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό(…@upnet.gr)  αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Η εγγραφή στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 11/9/2020, ώρα 23.00
Εάν είχατε εγγραφεί πριν από την 1η Αυγούστου θα πρέπει να επανεγγραφείτε!

Οι διδάσκοντες