Η εξέταση του μαθήματος “Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών” θα γίνει προφορικά εξ αποστάσεως, τη Δευτέρα 31/8/2020 και ώρα 13.00- 15.30.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές-τριες υποχρεωτικά:

1) Να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress), προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο.

2) Να έχουν εγγραφεί στο μάθημα στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η εγγραφή στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 28/8/2020, ώρα 24.00.

Με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί αποκλειστικά στον ιστότοπο https://exams.eclass.upatras.gr/ προς την Ομάδα Χρηστών, θα ενημερωθείτε για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Ο διδάσκων