ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΏΡΓΙΟΥ

Ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας Καλαμαράς Γεώργιος θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση προόδου της διατριβής του με τίτλο «Μελέτη των βιολογικών επιπτώσεων αποβλήτων που προέρχονται από μάσκες προστασίας με τη χρήση βιολογικών μοντέλων» την Πέμπτη 22/2/2024 και ώρα 12:30 μμ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://upatras-gr.zoom.us/j/91088413914?pwd=WXNoYzJ3Um9uSCsyZTM0REk4Z0hHZz09

Εκ μέρους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Στέφανος Νταϊλιάνης (επιβλέπων)