Αγαπητοί νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Καταρχήν, συγχαρητήρια για την επιτυχία σας.

Όπως γνωρίζετε τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων», το πρώτο μάθημα «Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα» ξεκινά την Τρίτη, 01/11/2022.

Οι διαλέξεις θα γίνονται στην Αίθουσα Υπολογιστών (3ος Όροφος).

Μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος εδώ:

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BIO236

 Στη συνέχεια, θα πρέπει να παρακολουθείτε, τις ανακοινώσεις του μαθήματος στο eclass του, για τυχόν αλλαγές. Εκεί θα βρείτε και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος