Τα μαθήματα εξ αποστάσεως θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται από το e-class κάθε μαθήματος για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πότε αρχίζουν οι παραδόσεις κάθε μαθήματος και σε ποιες ώρες θα πραγματοποιούνται.