Η 2η φάση εγγραφής των διακριθέντων αθλητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eggrafes.upatras.gr, που έχει ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό από σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 έως και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται η Διαδικασία εγγραφής

Για την είσοδο στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr απαιτείται η ταυτοποίηση των φοιτητών μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου και τουλάχιστον ενός ακόμα από τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κωδ. Υποψηφίου (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
  • Σταθερό Τηλέφωνο
  • Κινητό Τηλέφωνο
  • Πατρώνυμο
  • E-mail

Μετά την είσοδο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους) και να αναρτήσουν αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

1.       Ευκρινής φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2.       Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).

3.       Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )

4.       Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) και σχετικές οδηγίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στέλνονται από το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι διακριθέντες αθλητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr.
  2. Ο λογαριασμός “UPnet ID” ενεργοποιείται μία εργάσιμη ημέρα μετά τον επιτυχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους φοιτητές και έκτοτε υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Οδηγίες χρήσης υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upnet.gr/.
  3. Κατόπιν, τα πιστοποιητικά εγγραφής στέλνονται στους οι διακριθέντες αθλητές ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) τους.

Διαβίβαση πινάκων εισαγομένων διακριθέντων αθλητών

142886 17-11-22 Διαβίβαση πινάκων εισαγομένων διακριθέντων αθλητών 2022

Εγκύκλιος εγγραφών 2022

Εγκύκλιος εγγραφών 2022_ισχυει και για τους αθλητες