Στο πλαίσιο πλήρωσης μίας κενής θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με έμφαση στη Νευροβιολογία», θα πραγματοποιηθούν  δοκιμαστικά μαθήματα (διαλέξεις) από τους  υποψηφίους, ενώπιον φοιτητικού ακροατηρίου,  το οποίο  καλείται να τις παρακολουθήσει στην  αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος  (005, ισόγειο Τμήματος).

Η συμμετοχή στην διαδικασία  είναι πολύ σημαντική για το Τμήμα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της διάλεξης από τους υποψηφίους θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια για την αξιολόγησή τους , τα οποία θα συμπληρωθούν από  τους φοιτητές.

 Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν το δοκιμαστικό μάθημα εξ’αποστάσεως (zoom), ενώπιον φοιτητικού ακροατηρίου και όσων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος επιθυμούν.

ΤΟΠΟΣ: Αίθουσα Σεμιναρίων, Τμήμα Βιολογίας (005, ισόγειο Τμήματος).

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «Σύγχρονα θέματα νευρωνικής φυσιολογίας»

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΑ: 13:00 μ.μ.. -13:45 μ.μ.. :    Δεναξά Μυρτώ

ΩΡΑ: 13:45 μ.μ.. -14:30 μ.μ. :     Καλαματιανός Θεοδόσιος

ΩΡΑ: 14: 30 μ.μ.  – 15:15  μ.μ. :  Κεχαγιάς Βασίλειος

ΩΡΑ: 15:15 μ.μ. – 16:00  μ.μ.  :   Kωνσταντίνου Αικατερίνη

ΩΡΑ: 16:00 μ.μ. – 16: 45 μ.μ. :    Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τριάντα (30) λεπτά και 5-10 λεπτά για ερωτήσεις.