Αγαπητοί φοιτητές,

Όσοι επιθυμείτε να εξετασθείτε στο μάθημα της ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ, πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο μάθημα «ΗΘΟΛΟΓΙΑ_Εξεταστική Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021» μέχρι τις 26/8/2021, μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/courses/BIO356/ (στην αντίστοιχη ομάδα χρηστών με τίτλο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 που έχει δημιουργηθεί για το μάθημα της Ηθολογίας).

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε είναι όμοια με αυτήν των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων, δηλώνοντας: (α) την αποδοχή των Κανόνων συμμετοχής στην εξεταστική Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021, και (β) επιλέγοντας το μάθημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες, εφόσον έχουν κάνει ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος στο progress.