Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθούν από 22-3-2023 έως 30-4-2023. Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα πρέπει να τα δηλώσουν και πάλι, όχι όμως τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 λήγουν στις 30-4-2023.

Η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα, αφού πρώτα γίνει η ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο:

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
  2. Μπαίνετε στον σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
  3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
  4. Επιλέγετε Ειδίκευση
  5. Πραγματοποιείτε τη δήλωση μαθημάτων
  6. Πατάτε αποθήκευση

Οι φοιτητές δεν ξαναδηλώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, δηλώνουν μόνο τα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα που δεν έχει δηλωθεί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πάτρα, 22-3-2023