Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, και 2017-2018 πρέπει να δηλώσουν στο  8ο εξάμηνο  τη Διπλωματική IΙ με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ2. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει.

Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο  8ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία IΙ, με κωδικό ΒΙΟ_ΗΕ03. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται σε κάθε εξάμηνο.