Ακολουθεί η σχετική ενημέρωση.

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο

Διαγραφές-Αναστολή φοίτησης-Μερική φοίτηση

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο

Πίνακας εφαρμογής μέτρου ανώτατης διάρκειας φοίτησης

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Π.- Τροποποίηση 2023