Στο ΦΕΚ 956/21-3-2020, αναφέρεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης φοιτητών για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

Για όσες συμβάσεις έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν την 1η Απριλίου, θα τροποποιηθεί το διάστημα τους ανάλογα με το διάστημα της αναστολής.