Η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, θα είναι ανοιχτή για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-10-2022.

Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr

Ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές. Όσοι φοιτητές δεν πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική ανανέωση εγγραφής, δεν θα μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων.

Πιστοποιητικά σπουδών θα χορηγούνται μετά την ανανέωση εγγραφής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος