Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα α) διαλέξεων, β) εργαστηριακών ασκήσεων και γ) ασκήσεων υπαίθρου του μαθήματος Βιολογία Φυτών ΙΙ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Οι διδάσκοντες

Π. Δημόπουλος, Μ. Πανίτσα, Γ. Δημητρέλλος

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ_ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΙΙ - 2020