Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτήτριες/ές του Τμήματος Βιολογίας, που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020, να

  • Χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους (username@upnet.gr / username@upatras.gr)
  • Εγγραφούν στο e-class του μαθήματος και να δηλώσουν (στις «Ομάδες Χρηστών») το αργότερο ως τις 14:00, Δευτέρα 15/06, αυτήν τους την πρόθεση.
  • να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στις ομάδες χρηστών του μαθήματος της Φυσικοχημείας που έχει δημιουργηθεί στη νέα πλατφόρμα  https://exams.eclass.upatras.gr/ το αργότερο ως τις 14:00, Δευτέρα 15/06, αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Ο Διδάσκων