Α. Ειδίκευση: Βιολογική Τεχνολογία

Επιτυχόντες

 1. Αθανασιάδου Μαρία
 2. Αντωνάτος Χαράλαμπος
 3. Καλαμπουνιάς Γεώργιος
 4. Μιχαήλ Ευφημία
 5. Μπουρμάς Γεώργιος – Μάριος
 6. Ντουλαπτσή – Τέιβεν Δάφνη
 7. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
 8. Πραντίκου Ευσταθία
 9. Σπηλιώτης Εμμανουήλ – Αλέξανδρος

Β. Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Επιτυχόντες

 1. Κωνσταντίνου Ιωάννης
 2. Κωτσαδάμ Ελένη
 3. Μπιλίδα Άννα
 4. Ντζουμάνη Αθανασία – Βιολέτα
 5. Ξυνογαλά Ιωάννα
 6. Ρούνη Μαρία
 7. Σκοτάδη Μαρία
 8. Τσάκος Χρήστος

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 27-10-2021 έως Τρίτη 2-11-2021.

Έναρξη μαθημάτων στις 8-11-2021.