Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ