Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 3ος Όροφος (B/M 375)
Email: tryfonop@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969215

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών (1996).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, ειδίκευση: Ζωολογία-Γενετική (1999).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών (2004).
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών (2004-2006).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργαστήρια:  Βιολογία Ζώων Ι και Βιολογία Ζώων ΙΙ.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Μελέτη βιοποικιλότητας, ζωογεωγραφίας και φυλογεωγραφίας ελληνικών ζωικών πληθυσμών διαφόρων ειδών, τόσο της χέρσου (κυρίως) όσο και της θάλασσας.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • TRYFONOPOULOS, G. A., CHONDROPOULOS, B. P. & FRAGUEDAKIS-TSOLIS, S.E. (2005): Mitochondrial DNA polymorphisms of the house mouse, Mus musculus domesticus from, Greece, focusing on the Robetsonian chromosomal system of NW Peloponnese. Biological Journal of the Linnean Society, 84:643-651.
 • KLOSSA-KILIA, E., KILIAS, G., TRYFONOPOULOS, G., KOUKOU, K., SFENTHOURAKIS, S. & PARMAKELIS, A. (2006): Molecular phylogeny of the Greek populations of the genus Ligidium (Isopoda, Oniscidea) using three mtDNA gene segments. Zoologica Scripta, 35 (5): 459-472.
 • KLOSSA-KILIA, E., PAPASOTIROPOULOS, V., TRYFONOPOULOS, G., ALAHIOTIS, S. & KILIAS, G. (2007): Phylogenetic relationships of Atherina hepsetus and Atherina boyeri populations from Greece, based on mtDNA sequences. Biological Journal of the Linnean Society, 92:151-161.
 • KAMILARI, M.A., TRYFONOPOULOS, G.A., FRAGUEDAKIS-TSOLIS, S.E.  & CHONDROPOULOS, B.P.  (2012): Geometric morphometrics on Greek house mouse populations (Mus musculus domesticus) with Robertsonian and all-acrocentric chromosomal arrangements. Mammalian Biology – Zeitschrift fur Saugetierkunde11/2012.
 • ROBERT RUTKOWSKI, MIHA KROFEL, GIORGOS GIANNATOS, DUŠKO ĆIROVIĆ, PEEP MÄNNIL, ANATOLIY M. VOLOKH, JÓZSEF LANSZKI, MIKLÓS HELTAI, LÁSZLÓ SZABÓ, OVIDIU C. BANEA, EDUARD YAVRUYAN, VAHRAM HAYRAPETYAN, NATIA KOPALIANI, ANASTASIA MILIOU, GEORGE A. TRYFONOPOULOS, PETROS LYMBERAKIS, ALEKSANDRA PENEZIĆ, GIEDRĖ PAKELTYTĖ, EWA SUCHECKA, WIESŁAW BOGDANOWICZ (2015): A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLoS ONE 10(11): e0141236. doi:10.1371/journal.pone.0141236.