Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Ομότιμη Καθηγήτρια
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: geosteph@biology.upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969249, 2610 997168
Αναφορές: International Research Promotion Council: http://www.irpc.org/ 

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1974)
 • Διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1983)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Γενετική Ι, Γενετική ΙΙ, Ιατρική Γενετική και Γενετική του Ανθρώπου, Βασική Γενετική και Γενετική της Συμπεριφοράς, Φαρμακογενετική Γενετική Ανάλυση και Εφαρμογές, Γενετική Τοξικολογία, Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία, Συστήματα για την in vivo και in vitro Μελέτη των Μηχανισμών Δράσης των φαρμάκων, Ειδικά Θέματα Κυτταρογενετικής Ανθρώπου, Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Μοριακή γενετική και Εφαρμογές.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Καλύπτουν τη Γενετική και επικεντρώνονται στα ακόλουθα επιμέρους ερευνητικά πεδία.

 • Βιοχημική και Αναπτυξιακή Γενετική: Οι θερμοεπαγόμενες πρωτεΐνες στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, Drosophila melanogaster, Ceratititis capitata και Aspergillus nidulans: προσαρμοστικοί μηχανισμοί, έλεγχος και επιπτώσεις στο ρυθμό μεταλλαξιγένεσης.
 • Γενετική Τοξικολογία: Γενετική δράση φαρμακευτικών ενώσεων,  κυτταρογενετικός έλεγχος της εργασιακής έκθεσης στον άνθρωπο, αστική ατμοσφαιρική ρύπανση και κυτταρογενετικοί δείκτες, επιπτώσεις των γονιδιακών πολυμορφισμών στο ρυθμό μεταλλαξιγένεσης.
 • Κυτταρογενετική Ανθρώπου: Γενετική ανάλυση κλινικών περιπτώσεων.
 • Μηχανισμοί ανευπλοειδίας: Επιπτώσεις ανευπλοειδογόνων παραγόντων στη δομή και οργάνωση της μιτωτικής συσκευής. Μελέτη της έκφρασης πρωτεϊνών που συμμετέχουν στον αποχωρισμό των χρωμοσωμάτων.

Συνεργασίες με εργαστήρια του εξωτερικού: Prof. J. M. Parry, School of Biolοgical Sciences, University of Wales; Prof. M. Kirsch-Volders, Laboratorium voor Antropogenetica, Vrije Universiteit Brussel; Dr. A. Russo, Department of Biology, University of Padova. Διεθνείς διακρίσεις: IRPC International Award. «Eminent Scientist of the year 2008» in the field of «Medical Research and Human Genetics». Το άρθρο μας «Aneugenic potential of the anticancer drugs melphalan and chlorambucil.The involvement of apoptosis and chromosome segregation regulating proteins» (J. Appl. Toxicol. 2013 ;33(7):537-545) επελέγη και παρουσιάσθηκε στο World Biomedical Frontiers (Section of Cancer) [ISSN: 2328-0166], για την «καινοτομία του και τη δυνητικά σημαντική του απήχηση».

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • G.Stephanou and S.N. Alahiotis (1983) Non-Mendelian Inheritance of “heat-Sensitivity” in Drosophila melanogaster. Genetics. 103:93-107.
 • G.Stephanou (1987): On the control of heat shock protein synthesis in Drosophila melanogaster and Ceratitis capitata. Insect Biochemistry. 17:4597-602.
 • M. Sorsa, K. Autio, N.A. Demopoulos, H. Järventaus, P. Rössner, R.J. Šrám, G. Stephanou, D. Vlachodimitropoulos (1994) Human cytogenetic biomonitoring of occupational exposure to 1,3 butadiene. Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis.309:321-326.
 • G.Stephanou, D.Vlastos, D.Vlachodimitropoulos, N.A.Demopoulos (1996):A comparative study on the effect of MNU on human lymphocyte cultures in vitro evaluated by O6-mdG formation, micronuclei and sister chromatid exchanges induction. Cancer letters.109:109-114.
 • G.Stephanou, A.Russo, D.Vlastos, C.Andrianopoulos, N.A.Demopoulos (1998) Micronucleus induction in somatic cells of mice as evaluated after 1,3-butadiene inhalation. Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 397: 11-20.
 • K. Bakou, G. Stephanou, C. Andrianopoulos and N. A. Demopoulos (2002). Spontaneous and spindle poison-induced micronuclei and chromosome non-disjunction in cytokinesis-blocked lymphocytes from two age groups of women. Mutagenesis.17: 233-239.
 • A.Monastirli, G.Stephanou, S.Georgiou, C.Andrianopoulos, E.Pasmatzi, E.Chroni, A. Katrivanou, P.Dimopoulos, N.A.Demopoulos, D.Tsambaos (2005) Short  Stature,  Type E  Brachydactyly, Exostoses, Gynecomastia And Cryptorchidism In A Patient With 47,XYY /46,XY/45,X  Mosaicism.The American Journal Of The Medical Sciences.329:  208-210.
 • Georgiadis, J.Topinka, D.Vlachodimitropoulos, M.Stoikidou, M.Gioka, G.Stephanou, H.Autrup, N. A.Demopoulos, K.Katsouyanni, R.Sram, S.A. Kyrtopoulos (2005): Interactions between CYP1A1 polymorphisms and exposure to environmental tobacco smoke in the modulation of lymphocyte bulky DNA adducts and chromosomal aberrations. Carcinogenesis.26:93-101.
 • C. Andrianopoulos, G. Stephanou, and N. A. Demopoulos (2006):Genotoxicity of hydrochlorothiazide in cultured human lymphocytes; I. Evaluation of chromosome delay and chromosome breakage. Environmental and Molecular Mutagenesis.47:169-178.
 • Efthimiou M, Andrianopoulos C, Stephanou G, Demopoulos NA, Nikolaropoulos SS. (2007)
  Aneugenic potential of the nitrogen mustard analogues melphalan, chlorambucil and p-N,N-bis(2-chloroethyl)aminophenylacetic acid in cell cultures in vitro.
  Mutation Research, 617(1-2):125-37.
 • M. Efthimiou, D. Ouranou, G. Stephanou, N.A. Demopoulos, S.S. Nikolaropoulos, Ph. Alevizos (2010) Comparative study of genetic activity of chlorambucil’s active metabolite steroidal esters: The role of steroidal skeleton on aneugenic potential. Mutation Research, 689 (1-11).
 • Raghda S. Alakhrasa, Georgia Stephanou , Nikos A. Demopoulos , Sotiris S. Nikolaropoulos (2011)
  Genotoxicity of all-trans retinoic acid (ATRA) and its steroidal analogue EA-4 in human lymphocytes and mouse cells in vitro. Cancer Letters 306, 15–26.
 • M. Efthimiou, G. Stephanou, N.A. Demopoulos, S.S. Nikolaropoulos (2013) Aneugenic potential of the anticancer drugs melphalan and chlorambucil. The involvement of apoptosis and chromosome segregation regulating proteins. J. Appl. Toxicol. 33(7), 537–545. Article first published online: 25 OCT 2011 | DOI: 10.1002/jat.1743
 • Zacharaki P, Stephanou G, Demopoulos NA. (2013) Comparison of the aneugenic properties of nocodazole, paclitaxel and griseofulvin in vitro. Centrosome defects and alterations in protein expression profiles. J. Appl. Toxicol. 33(9), 869–879 Article first published online: 19 MAR. 2012, DOI: 10.1002/jat.2745
 • Raghda S. Alakhras, Georgia Stephanou, Nikos A. Demopoulos, Konstantinos Grintzalis, Christos D. Georgiou, Sotirios S. Nikolaropoulos (2014).  DNA fragmentation induced by all-trans retinoic acid (ATRA) and its steroidal analogue EA-4 in C2C12 mouse and HL-60 human leukemic cells in vitro. J. Appl. Toxicol. Article first published online : 2 AUG 2013, DOI: 10.1002/jat.2908
 • Raghda Alakhras, Stamatia Bellou, Grammatiki Fotaki, Georgia Stephanou, Nikos A. Demopoulos, Seraphim Papanikolaou, George Aggelis (2015) Fatty acid lithium salts from Cunninghamella echinulata have cytotoxic and genotoxiceffects on HL-60 human leukemia cells. Eng. Life Sci. 2015, 15, 243-253