Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος, Γραφείο Β/Μ 306
Email: makridis@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969224
Website: https://aquacultureuniofpatras.weebly.com/

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος τμήματος Ζωολογίας (MSc) (1994), University of Trondheim, Νορβηγία
 • Διδακτορικό στις υδατοκαλλιέργειες (Dr Scient) (2000), τμήμα Βοτανικής, Norwegian University of Science and Technology,  Νορβηγία

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό μάθημα υδατοκαλλιέργειες
 • Μεταπτυχιακό μάθημα υδατοκαλλιέργειες

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Καλλιέργειες ιχθυονυμφών, ζωοπλαγκτόν και χρήση προβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες
 • Μελέτη καλλιέργειας φυτοπλαγκτόν για μείωση εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα, παραγωγή βιοντίζελ, καθώς και παραγωγή προϊόντων βιοτεχνολογίας

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • ØIE, G., MAKRIDIS, P., REITAN, K.I., OLSEN, Y., 1997. Protein and carbon utilisation of rotifers (Brachionus plicatilis) in first feeding of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.). Aquaculture 153 (1-2), 103-122.
 • MAKRIDIS, P., OLSEN, Y., 1999. Protein depletion of the rotifer Brachionus plicatilis during starvation. Aquaculture 174 (3-4), 343-353.
 • MAKRIDIS, P., VADSTEIN, O., 1999. Food size selectivity of Artemia franciscana at three developmental stages. Journal of Plankton Research 21(11), 2191-2201.
 • MAKRIDIS, P., FJELLHEIM, A.J., SKJERMO, J., VADSTEIN, O., 2000.Control of the bacterial flora of Brachionus plicatilis and Artemia franciscana by incubation in bacterial suspensions. Aquaculture 185(3-4),  207-218.
 • MAKRIDIS, P., FJELLHEIM, A.J., SKJERMO, J., VADSTEIN, O., 2000. Colonization of the gut in first feeding turbot by bacterial strains added to the water or bioencapsulated in rotifers. Aquaculture International 8(5), 367-380.
 • MAKRIDIS, P., BERGH, Ø., SKJERMO, J., O. VADSTEIN, 2001. Addition of bacteria bioencapsulated in Artemia metanauplii to a rearing system for halibut larvae. Aquaculture International 9(3), 225-235.
 • BERGH, Ø., VIKANES, L., MAKRIDIS, P., SKJERMO, J., KNAPPSKOG, D., RØDSETH, O.M., 2001. Uptake and processing of a Vibrio anguillarum bacterin in Artemia franciscana measured by ELISA and immunohistochemistry. Fish and Shellfish Immunology 11(1), 15-22.
 • RUANE, N.M., .,MAKRIDIS, P BALM., P.H.M., AND DINIS, M.T., 2005. Skin darkness is related to cortisol, but not MSH, content in post-larval Solea senegalensis (Kaup, 1858). Journal of Fish Biology 67(2), 577-581.
 • MAKRIDIS, P., MARTINS, S., VERCAUTEREN, T., VAN DRIESSCHE, K., DECAMP, O., AND DINIS, M.T., 2005. Evaluation of CANDIDATE probiotic strains for gilthead sea bream larvae (Sparus aurata) using an in vivo approach. Letters in Applied Microbiology 40, 274-277.
 • MAKRIDIS, P., MARTINS S., TSALAVOUTA, M., CATALÃO DIONISIO, L., KOTOULAS, G., MAGOULAS, A., AND DINIS, M.T., 2005. Antimicrobial activity in bacteria isolated from Senegalese sole, Solea senegalensis, fed with natural prey. Aquaculture Research 36(16), 1619-1627.
 • MAKRIDIS P., ALVES COSTA R., DINIS M.T., 2006. MICROBIAL CONDITIONS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY IN CULTURES OF two microalgae species, Tetraselmis chuii and Chlorella minutissima, and effect on bacterial load of enriched Artemia metanauplii. Aquaculture 255, 76-81.
 • CASTRO CUNHA M., MAKRIDIS P. *, SOARES, F., RODRIGUES, P. AND DINIS, M.T., 2008. Timing of Appearance of Lymphoid Cells during Early Development of Senegalese Sole, Solea senegalensis Kaup. Journal of World Aquaculture Society 39(3), 436-439.
 • PAPAZI A., MAKRIDIS P., DIVANACH, P., AND KOTZABASIS*, K., 2008. Bioenergetic changes in the microalgal photosynthetic apparatus by extremely high CO2 concentrations induce an intense biomass production. Physiologia Plantarum 132(3), 338-349.
 • MAKRIDIS P*., MARTINS S., REIS J., DINIS M.T. Use of probiotic bacteria in the rearing of Senegalese sole (Solea senegalensis) larvae. Aquaculture Research 39(6), 627-634.
 • CUNHA M.C., MAKRIDIS P*., SOARES F., RODRIGUES P., AND DINIS M., 2008. Timing of appearance of lymphoid cells during early development of Senegalese sole, Solea senegalensis Kaup. Journal of the World Aquaculture Society 39(3), 436-439.
 • MAKRIDIS P., MOREIRA C., ALVES COSTA R., RODRIGUES P., AND DINIS M.T., 2009. Use of microalgae biorencapsulated in Artemia during the weaning of Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup). Aquaculture 292(3-4), 153-157.
 • CONCEICAO L.E.C., YUFERA M., MAKRIDIS P., MORAIS S., AND DINIS, M.T., 2010. Live feeds for early stages of fish rearing. Aquaculture Research 41(5), 613-640.
 • PAPAZI A., MAKRIDIS P., AND DIVANACH P., 2010. Harvesting Chlorella minutissima using cell coagulants. Journal of Applied Phycology 22(3), 349-355.
 • AVELLA M.A., GIOACCHINI G., DECAMP O., MAKRIDIS P., BRACIATELLI C., AND CARNEVALI, O., 2010. Application of multi-species of Bacillus in sea bream larviculture. Aquaculture 305(1-4), 12-19.
 • MAKRIDIS P., RIBEIRO L., ROCHA R., AND DINIS M.T., 2010. Influence of microalgae supernatant, and bacteria isolated from microalgae cultures, on microbiology, and digestive capacity of larval gilthead seabream, Sparus aurata, and Senegalese sole, Solea senegalensis. Journal of the World Aquaculture Society 41(5), 780-790.
 • MAKRIDIS P., FERREIRA T., KOKOU F., TSIGENOPOULOS ., AND DIVANACH P., 2012. Quantitative and qualitative aspects of bacterial communities associated with cultures of Chlorella minutissima. Journal of the World Aquaculture Society 43(4), 571-578.
 • KOKOU F., MAKRIDIS P., KENTOURI M., AND DIVANACH P., 2012. Antibacterial activity of microalgae cultures. Aquaculture Research 43(10), 1520-1527.
 • PRESTINICOLA L., BOGLIONE C., MAKRIDIS P., SPANO A., RIMATORI V., PALAMARA E., SCARDI M., AND CATAUDELLA S., 2013. Environmental conditioning of sceletal anomalies typology and frequency in gilthead seabream (Sparus aurata L., 1758) juveniles. PLoS ONE 8(2), art.no. e55736.
 • VADSTEIN O., BERGH  Ø., GATESOUPE F.-J., GALINDO-VILLEGAS J., MULERO V., PICCHIETTI S., SCAPIGLIATI G., MAKRIDIS P., OLSEN Y., DIERCKENS K., DEFOIRDT T., BOON T., DE SCHRYVER P., AND BOSSIER P., 2013. Reviews in Aquaculture 5(SUPPL. 1), S1-S25.
 • STEFANAKIS M.K., ANASTASOPOULOS E., KATERINOPOULOS H.E., AND MAKRIDIS P. Use of essential oils extracted from three Origanum species for disinfection of cultured rotifers (Brachionus plicatilis). Aquaculture Research (in press)
 • SARROPOULOU E., MOGHADAM H.K., PAPANDROULAKIS N., DE LA GANDARA F., ORTEGA GARCIA A., AND MAKRIDIS P. The Atlantic bonito (Sarda sarda, Bloch 1793) transcriptome and detection of differential expression during larvae development. PLoS ONE (in press)